Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Schriftelijke vragen (artikel 33)

Thuislozen

ID

92

Datum vraag

4-4-2022

Onderwerp

Thuislozen

Raadsleden
  • Kees van der Zaag, CU
Toelichting

Namens het college:

Op 4 april jongstleden ontvingen wij de artikel 33 - vragen over thuislozen van de ChristenUnie fractie. De beantwoording van de vragen kan echter niet binnen de gestelde termijn van vier weken plaatsvinden omdat voor een zorgvuldige beantwoording afstemming met anderen betrokkenen noodzakelijk is. In het meireces vindt er bovendien geen collegevergadering plaats. Daarom willen wij verzoeken om de termijn met twee weken te verlengen, tot 16 mei 2022.

Afgedaan
Afgedaan
Datum antwoord

10-5-2022

Bijlage(s)