Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

april 2024

4
Raadsvergadering (Stadhuis Culemborg - Stadszaal)
donderdag 4 april 2024
21:00 - 23:00

DEZE RAADSVERGADERING IS GEANNULEERD !


Het onderwerp wordt verplaatst naar de raadsvergadering van 18 april 2024.

11
Beeldvormende bijeenkomst (de VMBO-locatie van Lek en Linge, Ina Boudier Bakkerstraat 2 Culemborg)
donderdag 11 april 2024
19:30 - 20:30

Beste raadsleden en commissieleden,


Een aantal keer per jaar informeren we jullie over de ontwikkelingen rondom het Jeugdinterventieteam Culemborg (JIC) /wijkaanpak.
Onder deze noemer ontwikkelen we samen met onze partners een effectieve aanpak om jonge aanwas te voorkomen. Het Jongereninformatiepunt (JIP) op onze beide VO-scholen Lek en Linge en KWC speelt daarin een belangrijke rol.


We willen jullie graag uitnodigen op donderdag 11 april om 19.30 uur tot 20.30 uur voor een werkbezoek aan het Hulpinformatiepunt (HIP)/JIP op de VMBO-locatie van Lek en Linge, Ina Boudier Bakkerstraat 2.


Vertegenwoordigers van beide scholen en het jongerenwerk van ElkWelzijn nemen jullie mee in de opzet, resultaten en ervaringen van de JIP’s.


Met vriendelijke groet,
Mischa Peters en Gerdo van Grootheest

Commissie Stadszaal (Stadhuis Culemborg - Stadszaal)
donderdag 11 april 2024
21:00 - 22:30

Let op laatste deel van de commissievergadering zal in beslotenheid plaatsvinden.


We willen de raadsleden in een informerende commissievergadering meenemen in de wijze waarop we als gemeente positie nemen in de ontwikkeling van het gebied, en welke gewenste fasering we daarbij willen aanhouden en waarom (besloten).
In de uitwerking is één van de uitdagingen het integrale energiesysteem. Daarin zijn voor de organisatie verschillende keuzes te maken. We willen deze verhelderen en met raadsleden in gesprek hierover ter voorbereiding op het maken van de keuzes dit najaar.

18
Commissie Stadszaal (Stadhuis Culemborg - Stadszaal)
donderdag 18 april 2024
19:00 - 20:00
Beeldvormende bijeenkomst (Stadhuis Culemborg - Stadszaal)
donderdag 18 april 2024
20:00 - 21:00
Raadsvergadering (Stadhuis Culemborg - Stadszaal)
donderdag 18 april 2024
21:00 - 22:30

Geachte leden van de raad,
geachte commissieleden, collegeleden en leden van het MT,
Het doet mij genoegen u uit te nodigen voor de raadsvergadering van donderdag 18 april 2024. De raadsvergadering begint om 21.00 uur.
De volledige stukken van de raad vindt u op het raadsinformatiesysteem.
De raadsvergadering is online te volgen.
Klik hier voor live uitzending op deze link:
https://culemborg.bestuurlijkeinformatie.nl/


Met vriendelijke groet,


de voorzitter van de raad,
Gerdo van Grootheest

25
Beeldvormende bijeenkomst (Stadhuis Culemborg - Stadszaal)
donderdag 25 april 2024
09:30 - 13:00

Let op: Dit betreft een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid op locatie in het Stadhuis in Culemborg. Daarom wordt de uitzending van deze vergadering via deze site verzorgd.

Beeldvormende bijeenkomst (Stadhuis Culemborg - Stadszaal)
donderdag 25 april 2024
19:30 - 22:00

Beeldvormende avond 25 april 2024 over Spoor 2 van de ombuigingsoperatieGeachte raads- en commissieleden,


Het college kijkt terug op twee goede en informatieve beeldvormende bijeenkomsten over Spoor 2. U bent van harte uitgenodigd voor de derde beeldvormende avond, die in het teken staat van de eerste richting van de keuzes die in de kadernota een plek gaan krijgen. Die avond verzorgen we op verzoek van uw raad; u heeft eerder in het proces gevraagd om het college input te kunnen meegeven voordat het college de keuzes voor de kadernota maakt.


We krijgen in deze beeldvormende avond graag op twee manieren uw input: uw visie en richting in het algemeen voor de kadernota, maar ook een concretere reactie op de volgorde in ombuigingen. De avond is primair bedoeld voor raads- en commissieleden en is openbaar.


Ter voorbereiding op deze avond heeft het college zoals aangekondigd de eerdere inventarisaties gecategoriseerd. Dat leidt tot een overzicht met de eerste richtingen voor keuzes: de opgaven en ombuigingen waarvan het college het wel en niet logisch vindt om die verder mee te wegen in de samenstelling van de kadernota. Daarover gaan we met u in gesprek. Voor de volledigheid: deze lijsten zijn openbaar, om het gesprek hierover goed mogelijk te maken. Op de eerdere werkversies blijft geheimhouding rusten.


We kijken uit naar goede gesprekken en hopen u te zien bij deze interactieve bijeenkomst.


Met vriendelijke groet,
Mischa Peters