Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier vindt u informatie over de gemeenteraad en de individuele raadsleden per fractie, inclusief hoe u met een individueel raadslid in contact kunt komen.

Hier vindt u de commissieleden die door de raad zijn benoemd.


De gemeenteraad bespreekt stukken waarover in de raadsvergadering wordt besloten eerst in een commissievergadering, om te beoordelen of de gemeenteraad voldoende informatie heeft om erover in een raadsvergadering te besluiten.


Commissieleden zijn burgers die de gemeenteraad op voorspraak van de verschillende fracties heeft benoemd. Op deze manier kunnen fracties in de commissievergadering worden vertegenwoordigd, ook als er parallel vergaderd wordt.


Zowel raadsleden als commissieleden kunnen in commissievergaderingen namens de fracties optreden. Er kunnen maximaal twee leden per fractie aan een commissie deelnemen.