Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

U kunt uw mening aan de raad laten horen door gebruik te maken van het spreekrecht. Iedereen kan inspreken; van individuele inwoner van Culemborg tot vertegenwoordigers van groepen inwoners en organisaties.

Regels
Vanaf 1 juli 2017 zijn de regels voor het spreekrecht veranderd. De mogelijkheid om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan is verschoven van de raadsvergadering naar de voorbereidende raadscommissies. Het ligt voor de hand dat meepraten op het moment dat meningen nog worden gevormd meer effect heeft dan wanneer u spreekrecht krijgt tijdens een volgende fase van besluitvorming in een raadsvergadering.

Spreekrecht commissievergadering
In een commissievergadering kunt u alleen meepraten over onderwerpen die op de agenda staan. De oude regeling van 5 minuten spreekrecht is vervangen door ‘meepraten met’, de raads- en commissieleden tijdens de commissievergadering.

Regels inspreken
U meldt zich tenminste 24 uur vóór het begin van de voorbespreking/vergadering bij de griffie om het te bespreken onderwerp of de onderwerpen kenbaar te maken.

Het spreekrecht is niet bedoeld voor:
Onderwerpen die niet tot het werkterrein van de commissie of gemeenteraad behoren
Verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen
Keuze, voordrachten of aanbevelingen van personen
Klachten en bezwaren. Hiervoor is een klachtenregeling of anders de commissie bezwaarschriften

U kunt uw mening aan de raad laten horen door gebruik te maken van het spreekrecht. Iedereen kan inspreken; van individuele inwoner van Culemborg tot vertegenwoordigers van groepen inwoners en organisaties.

Regels
Vanaf 1 juli 2017 zijn de regels voor het spreekrecht veranderd. De mogelijkheid om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan is verschoven van de raadsvergadering naar de voorbereidende raadscommissies. Het ligt voor de hand dat meepraten op het moment dat meningen nog worden gevormd meer effect heeft dan wanneer u spreekrecht krijgt tijdens een volgende fase van besluitvorming in een raadsvergadering.

Spreekrecht raadsvergadering
Tijdens een raadsvergadering mag u alleen nog inspreken over onderwerpen die niet op de agenda van de vergadering staan. Tijdens een raadsvergadering spreekt u altijd in aan het begin van de vergadering tijdens het agendapunt Spreekrecht burgers.

Regels inspreken
U meldt zich tenminste 24 uur vóór het begin van de voorbespreking/vergadering bij de griffie om het te bespreken onderwerp of de onderwerpen kenbaar te maken.
U krijgt als spreker maximaal vijf minuten het woord tijdens een raadsvergadering.
De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn, de totale spreektijd in een raadsvergadering is beperkt tot een half uur.

Het spreekrecht is niet bedoeld voor:
Onderwerpen die niet tot het werkterrein van de commissie of gemeenteraad behoren
Verslagen en besluitenlijsten van vergaderingen
Keuze, voordrachten of aanbevelingen van personen
Klachten en bezwaren. Hiervoor is een klachtenregeling of anders de commissie bezwaarschriften