Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Stadszaal

donderdag 16 september 2021

20:00 - 21:00

Locatie
Stadhuis Culemborg - Stadszaal
Voorzitter
externe gespreksleider: Klaas Drupsteen
Eind
maandag 20 september 2021 08:55
Toelichting

Gesprek tussen college en raad  Windwinning
onderwerp: Een reflectieve bijeenkomst over de genomen besluitvorming door en de positie van de gemeente ten aanzien van windwinning
initiatief: op initiatief van de raad
doel: een evaluatie van (het ontstaan) van de huidige positie ten opzichte van het initiatief voor een tweede windpark en het bepalen van de gewenste positie van het college, de werkorganisatie en de gemeenteraad in het vervolg van het proces.
gespreksleider: Klaas Drupsteen (extern)
programma: twee of eventueel drie gespreksronden:

 1. Evaluatie (ontstaan) huidige positie
  • Toelichting portefeuillehouders op ontstaan en verloop samenwerking, rolverdeling etc. Daarbij worden ook communicatie, interactie met de stad (participatie, draagvlak), financiële en juridische aspecten betrokken
  • Verhelderende vragen vanuit de fracties op deze toelichting
  • Zienswijzen fracties op de huidige positie, zowel die van de gemeente als de gemeenteraad
 2. Verkenning gewenste positie
  • Groepsdiscussie / brownpapersessie over de gewenste rollen en verantwoordelijkheden van college, werkorganisatie, gemeenteraad ten opzichte van het initiatief Windwinning.
  eventueel:
 3. Verkenning kaders samenwerking met initiatieven
  • Groepsdiscussie / brownpapersessie over hoe de manier waarop college, werkorganisatie, gemeenteraad zich verhouden tot initiatieven versterkt kan worden, vanuit de lessen die vanuit de casus van Windwinning getrokken kunnen worden.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten