Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Schutterszaal

donderdag 19 mei 2022

21:00 - 23:00

Locatie
Stadhuis Culemborg - Schutterszaal
Voorzitter
Dagmar Kusters
Toelichting

Zienswijzen begrotingen GR'en

Uitzending

Agendapunten

Stukken volgen zodra ze beschikbaar zijn, dit zal heel laat zijn omdat de zienswijze pas op 17 mei in het college kan worden vastgesteld:
Geachte raad,
Op dinsdag 29 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de vertraging rondom de ontwerp begroting BSR 2023.
In dit bericht hebben wij als streefdatum 28 april aangegeven om de ontwerp begroting naar de raden en besturen te verzenden ter zienswijze.
Ondanks vereende krachten, kost het afronden van de ontwerp begroting ons helaas aanzienlijk meer tijd dan verwacht.
Wij streven ernaar de ontwerp begroting uiterlijk 13 mei a.s. ter zienswijze aan u aan te bieden.
Onze excuses voor deze vertraging.
Met vriendelijke groet,
Mary Scholtus
Directeur
BSR
Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel
Postbus 18, 4000 AA Tiel
06 – 40 17 05 61 (secr.)
06 – 51 55 99 50