Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende bijeenkomst

donderdag 14 maart 2024

19:30 - 21:00
Locatie

De Gelderlandfabriek

Toelichting

Beste raadsleden en commissieleden,


We hebben binnen Culemborg veel ambities voor onze inwoners. Binnen het sociaal domein zijn deze verwoord in verschillende beleids- en uitvoeringsplannen. Tot nu toe hadden we nog geen overkoepelend koersdocument voor het sociaal domein. Dat zijn we nu aan het ontwikkelen. Dit doen we met behulp van het kwaliteitskompas van Movisie.


In het koersdocument sociaal domein beschrijven we over de volle breedte van het sociaal domein de gewenste maatschappelijke effecten voor onze inwoners én de bijhorende beleidsindicatoren aan de hand waarvan we dat gaan monitoren. Deze gewenste maatschappelijke effecten betreffen geen nieuw beleid. Wel schrijven we in één document voor het hele sociaal domein deze doelen op dezelfde manier op. Daarmee leggen we een fundament voor:

 1. het nog beter richten van onze inzet binnen het sociaal domein;
 2. monitoring en bijsturen op het behalen van het maatschappelijk resultaat;
 3. betere afstemming binnen de verschillende beleidsterreinen; en
 4. betere verantwoording aan de gemeenteraad.

Een belangrijk element binnen het sociaal domein in Culemborg is een sterke sociale basis. Gemeenten zijn vanaf 2025 verplicht om vastgesteld beleid te hebben over het versterken van de sociale basis. De sociale basis is van grote preventieve meerwaarde voor het bereiken van de maatschappelijke effecten die we in Culemborg nastreven. Voorheen waren elementen hiervan geborgd in afzonderlijke beleidsterreinen en plannen. Het verder ontwikkelen van de sociale basis vraagt om samenhang en afstemming.


Tijdens de beeldvormende bijeenkomst nemen we u graag mee in de opzet van het koersdocument sociaal domein en het beleidsplan sociale basis. En in de samenhang tussen deze documenten. Daarmee schetsen we u de Culemborgse toepassing van het Kwaliteitskompas. Daarnaast gaan we graag in gesprek over de inhoud van deze documenten.


Aan het einde van de middag vindt er een bijeenkomst met onze maatschappelijke partners plaats over beide documenten. Zij zijn ook uitgenodigd om bij de beeldvormende bijeenkomst aan te sluiten om het inhoudelijke gesprek te verrijken.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3
  Sluiting