Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende bijeenkomst

donderdag 14 maart 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Tradekar, Ohmweg 1, Culemborg

Eind
donderdag 14 maart 2024 13:10
Toelichting

Beste raads- of commissieleden,


Op en rond het bedrijventerrein Pavijen gaat veel veranderen de komende jaren. Grootste verandering is dat een deel van het bedrijventerrein wordt getransformeerd naar woningbouw. Daarnaast spelen belangrijke ontwikkelingen als duurzaamheid, netcongestie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid. Er blijft een groot bedrijventerrein over. De bedrijven die hier zijn gevestigd zorgen voor werkgelegenheid en zijn een belangrijke economische motor voor onze gemeente. Het is belangrijk dat we samen, bedrijven en gemeente, zorgen voor een gezond ondernemersklimaat.
Maar wat betekent die nu concreet?
Hoe gaan we verder met Pavijen?
Waar willen we als gemeente bewust op sturen, waar willen we (geld) op inzetten?
Doel van deze avond is dit op te halen bij u en uw mede raads- en commissieleden. Dit is belangrijke input voor de visie voor Pavijen.


Deze avond nemen we u kort mee door het proces om tot de visie te komen. We blikken terug op de ondernemersavond in januari over de visie voor Pavijen. Daarna gaan we aan de hand van 3 thema’s in gesprek :
· Economie/ algemeen
· Bereikbaarheid/ parkeren
· Duurzaamheid/ klimaatadaptatie
Per thema zijn er verschillende stellingen aan de hand waarvan we de discussie gaan voeren. Zo krijgen we een beter beeld hoe u over onderwerpen denkt en kunnen we hier met u en uw mede -raadsleden over van gedachten wisselen.


De Beeldvormende Raadsavond vindt op 14 maart plaats in het House of Leisure bij Tradekar, Ohmweg 1 op Pavijen. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:


TIJD ONDERDEEL
19.15 – 19.30 uur Ontvangst/ inloop met koffie/ thee
19.30 – 19.35 uur Welkom & inleiding door Monica Wichgers
19.35 – 19.45 uur Terugblik ondernemersavond door Hans Liefting, voorzitter KCB
19:45 – 20.00 uur Proces naar visie Pavijen door Dorma Corten
20.00 – 20.50 uur 3x ca 15 minuten discussie in groepen per thema
20.50 – 21.00 uur Korte beëindiging avond
21.00 uur Einde


Met hartelijke groet,


Monica Wichgers

Agenda documenten

Agendapunten

  1. 1
    Opening
  2. 2
    Visie toekomstbestendig Pavijen
  3. 3
    Sluiting