Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende bijeenkomst

dinsdag 4 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Stadhuis Culemborg - Stadszaal

Toelichting

Presentatiesessie met partnerorganisaties in het kader van Spoor 2 + aansluitend informatiemarkt technische vragen kadernota, jaarstukken en spoor 2. 


Stukken kunt u hier vinden.


Programma informatiemarkt 4 juni 2024
5 Keer per jaar behandelt de gemeenteraad P&C-documenten. Dit zijn de Kadernota, Begroting, Voorjaarsrapportage, Najaarsrapportage en de Jaarrekening. Vanwege de aard van deze documenten roepen zij vaak technische vragen op. Het college regelt dat deze technische vragen vóór de behandeling in commissie of raad beantwoord zijn, zodat de gemeenteraad het goede gesprek met elkaar en het college kan voeren. De grote ombuigingsoperatie waar de gemeente op dit moment mee bezig is, en waar u later dit jaar een besluit over zal nemen, zal ook een impact hebben op onze partnerorganisaties in de stad. Om te voorkomen dat zij zo door 9 verschillende fracties worden benaderd, willen we graag een gesprek tussen die organisaties en de leden van de raad faciliteren. Dit zal het eerste deel van de avond zijn. De uitnodiging die naar de organisaties is toegestuurd vind u in de bijlage, de griffie zal u in de dagpost van maandag informeren welke partnerorganisaties er aanwezig zullen zijn.


Tijdens het bespreken van eerdere begrotingen werden er veel schriftelijke technische vragen gesteld. Het beantwoorden van de technische vragen vroeg veel van de raadsleden, het college, de griffie en de ambtelijke organisatie. Daarom is er in overleg met de agendacommissie weer gekozen voor een informatiemarkt, net als vorig jaar. Zo willen we ervoor kunnen zorgen dat we de raads- en commissieleden goed kunnen informeren én er minder schriftelijke technische vragen komen. Tijdens deze informatiemarkt kunnen raads- en commissieleden hun technische vragen stellen en met vak -en financieel specialisten in gesprek gaan. We verwachten vooral veel van het in gesprek gaan omdat bij de technische vragen over de begroting opviel dat er regelmatig vragen met vervolgvragen waren (als dit zo is, wat betekent dan …). Bij deze vragen past een gesprek beter dan een schriftelijke beantwoording.


In overleg met de griffie en de organisatie biedt het college alle raads- en commissieleden de mogelijkheid om op 4 juni 2024, van 19:30 tot 22:00 uur eerst met partnerorganisaties en daarna met ambtenaren, zowel vak- als financieel specialisten, over technische vragen in gesprek te gaan.


Programma
De informatiemarkt vindt op 4 juni 2024, van 19:30 tot 22.00 uur, plaats in de raadszaal van het Stadhuis.


Tijd Onderwerp
19:15 – 19:30 Inloop
19:30 Opening door burgemeester G. van Grootheest
19:35 Start gesprekken met partnerorganisaties
20:30 Start Informatiemarkt
22:00 Einde formele informatiemarkt, er is de gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje
Agenda documenten